Nyheder
okt 20, 2018 - Nyt bjerg i Aunslev
mar 1, 2017 - NYHED
apr 12, 2016 - Fællescykling
mar 30, 2016 - Hjertestarter:

Kalender

Mødereferat 29.04.2013

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i Hallen.

Til stede: Jørgen, Bent Ole, Hans-Christian, Tommy og Helge

  1. 1.      Referater fra 6. februar og 20. marts: Begge godkendt.

 

  1. 2.      Konstituering af bestyrelsen:       

Formand: Hans-Christian - kasserer: Tommy - sekretær: Helge - øvrige medlemmer: Jørgen og Bent Ole.

 

  1. 3.      Medlemmer/økonomi:

Der er i alt 148 medlemmer, 73 har d.d. betalt kontingent for 2013. Tilskyndelser til betaling vil blive sendt pr. e-mail. Der mangler dog fortsat en del mail-adr. Tommy blev opfordret til at fordele medlemmerne mellem os, så vi hver især får en side med medlemsnavne og tlf. Han sender til os, hvorefter vi kan gå i gang med at skrabe adresser sammen, som så kan sendes til Tommy. Kassebeholdningen udgør pt. 5699,63 kr.

 

  1. 4.      Hjemmeside:

Hans-Christian har kontakt til en ”hjemmesideproducent”, som for 5-600 kr. vil kunne lave os en base for information. Bestyrelsen giver grønt lys til at gå videre med arbejdet.

 

  1. 5.      Fremtidige arrangementer:

Aunslev Landsbyråd, som Tommy repræsenterer ved fælles møder for landsbyerne. Der har dog ikke været noget bagland, så vi finder det naturligt at betragte beboerforeningen med dets medlemmer træde ind i den rolle. Dermed har Tommy også en reel mulighed for at høre egnens holdning.

 

  1. 6.      Evt.: Ingen yderligere emner.

 

  1. 7.      Næste møde: Indkaldelse v. formanden, når der er nyt om hjemmeside. Vi mailes ved.

 

Ref. Helge Hansen

 

 Udskriv denne side