Nyheder
okt 20, 2018 - Nyt bjerg i Aunslev
mar 1, 2017 - NYHED
apr 12, 2016 - Fællescykling
mar 30, 2016 - Hjertestarter:

Kalender

Generalforsamling 20.03.2013

Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 20. marts 2013 kl. 19.00 i Hallen

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. 1.      Valg af dirigent:        Bent ”Gartner” Hansen
 2. 2.      Valg af referent:        Helge Hansen
 3. 3.      Valg af stemmetællere:   Lena Thomsen og Tommy Steentoft
 4. 4.      Bestyrelsens beretning:   Hans-Christian fremlagde følgende beretning:

 

Eneste kommentar til beretningen drejede sig om grusgraven, som man ikke kendte til, og Hans-Christian orienterede kort. Énstemmig vedtagelse af beretningen.

 

 1. 5.      Regnskab:   Tommy fremlagde det reviderede regnskab. Foreningen har pt. 148 medlemmer og et overskud på 3.614,62 kr. Regnskabet blev godkendt.
 2. 6.      Indkomne forslag:   ingen.
 3. 7.      Næste års kontingent:

I 2013 fastholdes kontingentet på 25 kr. Kontingentet vedtaget.

For 2014 foreslås det forhøjet til 50 kr.

 1. 8.      Valg af bestyrelse:

Lena Thomsen og Finn Thomsen ønskede ikke at genopstille.

 

Nyvalgt blev:              Bent Ole Larsen, Kertemindevej 3, 5800 Nyborg

                                   Tlf. 20 46 55 48

                                   e-mail:  bl@nyborgskolen.dk

                                            Jørgen Eriksen, Hylleager 6, 5800 Nyborg

                                            Tlf. 24 60 50 49

                                            e-mail:  joergen_eriksen@privat.dk>

 

 1. 9.      Valg af suppleanter:

 

Følgende blev valgt:   Kaj Rasmussen og Benny Nielsen

 

 1. 10.  Valg af revisor:          Jacob Schousboe genvalgt.
 2. 11.  Revisorsuppleant:     Lena Thomsen

 

 1. 12.  Eventuelt:   

 

 

 

 

Formanden takkede Bent Hansen for at lede mødet og de 12 fremmødte for at deltage i generalforsamlingen.

 

Formanden gjorde til sidst opmærksom på, at bestyrelsen gerne modtager forslag fra medlemmerne til aktiviteter fremover.

 

Referent: Helge                                       

 

 Udskriv denne side